Prehlad FTP knihovne

Na úvod

The SmartFTP FTP Library component (COM) provides file transfer functionality using the FTP and SFTP protocol. It offers a wide range of features, reliable and secure file transfers (SSH and TLS). The component takes advantage of the COM technology which makes it possible to use it in numerous environments such as Visual Basic, Visual C++, JavaScript/VBScript, VB.NET, C#.NET, Delphi, etc.

Download FTP Library

Ak hľadáte SmartFTP, ftp klient, prosím, choďte na Stiahnuť stránku.

Vlastnosti

Všeobecné

 • Odosielanie, Sťahovanie s možnosťou pokračovať
 • Premenovať, Vytvoriť a Odobrať Adresár
 • Presunúť/Premenovať a Odstrániť súbor
 • IPv4 a IPv6
 • Medzinárodné doménové mená (MDM)
 • Rozšírená podpora NAT/UPnP/ICS/ICF
 • UTF8 / Unicode podpora
 • SOCKS4, SOCKS4A, SOCKS5, HTTP Proxy Podpora
 • Podpora pre 64-bitovú veľkosť súborov (> 4GB)
 • Limitovanie prenosu (Globalne a zvlášt pre jednotlivé pripojenie)
 • Zaznamenávanie súborov
 • Multi Jazyková podpora
 • Šifrovanie
 • Native Windows x64, x86 and arm64 support
 • FIPS 140-3, 140-2, 186-4 compliant
 • Compatible with Windows 11, 10, 8.1, Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
 • Hotovo HTML Pomocná dokumentácia

FTP / FTPS

 • Prenos zo servera na server (FXP)
 • Zabezpečené prenosy (TLS)
 • Šifrovanie (MODE Z)
 • Integrita Prenosu (XCRC, XMD5, XSHA1)
 • Machine Readable Listing (MLSD)
 • FTP Parser (Unix, MLST, VMS, MVS, DOS, HP-UX, zOS)
 • Rozšírená podpora NAT/UPnP/ICS/ICF
 • Nastaviť/Získat Upravený čas pre súbor (MDTM, MFMT, SITE UTIME)
 • IP Repeater
 • Limitácia lokálnych portov
 • NastaviŤ UNIXové atribúty (SITE CHMOD Wrapper)

SFTP cez SSH

 • SFTP Protocol Version: 1-6
 • Host Key Algorithms: RSA, DSA, ECDSA, Ed25519
 • Encryption Algorithms: aes128-ctr, aes256-cbc, aes192-cbc, aes128-cbc, 3des-cbc, aes128-gcm@openssh.com, aes256-gcm@openssh.com
 • Key Exchange: DH, DH group exchange (DHGEX), Elliptic Curve DH (ECDH), Curve25519
 • Authentications: password, publickey, Kerberos v5 (GSSAPI/SSPI), Smart Card (PKCS#11), X.509 certificates, keyboard-interactive, SecurID, hostbased, none
 • Compression: zlib, zlib@openssh.com, none
 • HMAC Algorithms: hmac-sha2-256, hmac-sha2-512, hmac-sha1
 • Výkon: Optimalizované pre kritické algoritmy.
 • Súčinnosť: Testované na všetkyćh verejne dostupných SFTP/SSH serverových implementáciách. Pri zlyhaní automaticky pokračuje v praci.