Oversikt over FTP Library

Innledning

The SmartFTP FTP Library component (COM) provides file transfer functionality using the FTP and SFTP protocol. It offers a wide range of features, reliable and secure file transfers (SSH and TLS). The component takes advantage of the COM technology which makes it possible to use it in numerous environments such as Visual Basic, Visual C++, JavaScript/VBScript, VB.NET, C#.NET, Delphi, etc.

Last ned FTP Library

Hvis du ser etter FTP-klienten SmartFTP, går du til nedlastingssiden for den.

Funksjoner

Generelt

 • Opplasting, nedlasting med mulighet for gjenopptakelse.
 • Navneendring, oppretting og fjerning av mapper
 • Flytting/navneendring og sletting av filer
 • IPv4 og IPv6
 • Internasjonale domenenavn (IDN)
 • Forbedret støtte for NAT/UPnP/ICS/ICF
 • Støtte for UTF-8 / Unicode
 • Støtte for SOCKS4, SOCKS4A, SOCKS5, HTTP-proxy
 • Støtte for 64-biters filstørrelse (> 4 GB)
 • Begrensing av overføringshastighet (globalt og per tilkobling)
 • Fillogging
 • Støtte for flere språk
 • Løpende kryptering
 • Native Windows x64, x86 and arm64 support
 • FIPS 140-3, 140-2, 186-4 compliant
 • Compatible with Windows 11, 10, 8.1, Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
 • Fullstendig Dokumentasjon i HTML Hjelp-format

FTP / FTPS

 • Server-til-server-overføring (FXP)
 • Sikker overføring (TLS)
 • Komprimering (MODE Z)
 • Overføringsintegritet (XCRC, XMD5, XSHA1)
 • Maskinlesbar opplisting (MLSD)
 • FTP-parser (Unix, MLST, VMS, MVS, DOS, HP-UX, zOS)
 • Forbedret støtte for NAT/UPnP/ICS/ICF
 • Angi/hente endringstidspunkt for fil (MDTM, MFMT, SITE UTIME)
 • IP-repeater
 • Begrensning av lokale porter
 • Angi Unix-attributter (SITE CHMOD Wrapper)

SFTP over SSH

 • SFTP-protokollversjon: 1-6
 • Host Key Algorithms: RSA, DSA, ECDSA, Ed25519
 • Encryption Algorithms: aes128-ctr, aes256-cbc, aes192-cbc, aes128-cbc, 3des-cbc, aes128-gcm@openssh.com, aes256-gcm@openssh.com
 • Key Exchange: DH, DH group exchange (DHGEX), Elliptic Curve DH (ECDH), Curve25519
 • Godkjenning: passord, fellesnøkkel, Kerberos v5 (GSSAPI/SSPI), smartkort (PKCS#11), X.509-sertifikater, keyboard-interactive, SecurID, vertsbasert, ingen
 • Komprimering: zlib, zlib@openssh.com, ingen
 • HMAC Algorithms: hmac-sha2-256, hmac-sha2-512, hmac-sha1
 • Ytelse: Optimalisert assemblerkode for ytelseskritiske algoritmer
 • Interoperabilitet: Testet mot alle fritt tilgjengelige SFTP-/SSH-serverimplementasjoner. Bruker automatisk "omgåelser" av feilaktige implementasjoner.