SDK

The SmartFTP Client Software Development Kit (SDK) offers you the ability to extend SmartFTP and it allows you to automate SmartFTP. The objects are accessible through COM interfaces which can be used in any modern language.

Eksempler som er gitt

Eksemplene som vises her, er en del av SDK-installasjonen, som kan lastes ned nedenfor.

Overføringskø

Legge til elementer i overføringskø

Oppretter nye elementer og legger dem til i overføringskøen i en kjørende forekomst av SmartFTP.
Plasssering: Samples\TransferQueue\C#
Plasssering: Samples\TransferQueue\AddToQueue
Plasssering: Samples\TransferQueue\AddItemToQueue

Transfer Queue Plugin

Sample plugin in C++
Plasssering: Samples\TransferQueue\SamplePlugin

Favoritter

Opprette ny favoritt

Oppretter et nytt favorittelement og lagrer det i en XML-fil.

Importere favoritter fra CSV-fil

Analyserer en CSV-fil, oppretter favoritter og lagrer dem som XML-filer.

SmartFTP

Administrere lesere

Henter gjeldende plassering for alle åpne lesere. Åpner nye lesere eller lukker eksisterende.

Overføringsstatistikk

Avspør SmartFTP etter gjeldende opp- og nedlastingshastighet og skriver dataene til en CSV-fil.
Plasssering: Samples\TransferQueue\Performance Counter

Overføringsstatistikk med RRDtool

Bruker RRDtool til å generere overføringsstatistikk.
Plasssering: Samples\SmartFTP\rrdtool

Ideer

Det følgende viser noen ideer til programmer og tillegg som kan lages ved hjelp av SDK-et.

Favoritter

  • Importere favoritter/områder fra andre programmer/databaser til SmartFTP.
  • Eksportere favoritter til en database

Overføringskø

  • Fylle overføringskøen med elementer fra en database, tekstfil eller RSS-feed.
  • Lag programmer som bruker overføringskøen til å automatisere overføringer.
  • Lag Windows-tjenester som sikkerhetskopierer/synkroniserer filer ved hjelp av overføringskøen.
  • Kjøre kommandoer, oppdatere en fil, skrive en logg eller varsle brukere etter at et element i overføringskøen er behandlet.

Download

Last ned SmartFTP SDK

Endringslogg