SDK

The SmartFTP Client Software Development Kit (SDK) offers you the ability to extend SmartFTP and it allows you to automate SmartFTP. The objects are accessible through COM interfaces.

Eksempler som er gitt

The following samples are included in the SDK:

Overføringskø

Legge til elementer i overføringskø

Oppretter nye elementer og legger dem til i overføringskøen i en kjørende forekomst av SmartFTP.
Plasssering: Samples\TransferQueue\AddToQueue
Plasssering: Samples\TransferQueue\AddItemToQueue

Transfer Queue Plugin

Sample plugin in C++
Plasssering: Samples\TransferQueue\SamplePlugin

SmartFTP

Overføringsstatistikk

Avspør SmartFTP etter gjeldende opp- og nedlastingshastighet og skriver dataene til en CSV-fil.
Plasssering: Samples\TransferQueue\Performance Counter

Overføringsstatistikk med RRDtool

Bruker RRDtool til å generere overføringsstatistikk.
Plasssering: Samples\SmartFTP\rrdtool

Ideer

Some ideas of applications and plugins that can be created using the SDK.

Favoritter

  • Importere favoritter/områder fra andre programmer/databaser til SmartFTP.
  • Eksportere favoritter til en database

Overføringskø

  • Fylle overføringskøen med elementer fra en database, tekstfil eller RSS-feed.
  • Lag programmer som bruker overføringskøen til å automatisere overføringer.
  • Kjøre kommandoer, oppdatere en fil, skrive en logg eller varsle brukere etter at et element i overføringskøen er behandlet.

Buy

Buy SmartFTP SDK

Endringslogg