Tidsplan

Med SmartFTP kan du planlegge oppgaver som kjøres på bestemte tidspunkt eller er regelmessige.

Vis demonstrasjon av Tidsplan

Utløsere

Flere vilkår kan angis for når en oppgave skal kjøres.

Utløsere

Innstillinger

Start- og utløpstidspunkt kan angis i dialogboksen for innstillinger. Videre kan oppgaven gjentas daglig, ukentlig, månedlig eller med et egendefinert intervall.

Innstillinger