Lokal leser

Denne artikkelen presenterer funksjonene i den lokale leseren.

Funksjoner

 1. Eksklusive funksjoner
  1. Faner
  2. Arbeidsområder
  3. Visuell sammenligning
  4. Filter
  5. Massenavneendring
 2. Standardfunksjoner (Windows Utforsker)
  1. Miniatyrbilder og forhåndsvisning
  2. Søk
  3. Detaljer-rute
  4. Informasjonslinje
  5. Overskrift
  6. Støtte for biblioteker

Eksklusive funksjoner

1.1 Faner

Åpne flere faner, flytt på dem, grupper dem eller del dem inn i loddrette eller vannrette grupper.

Tabs

1.2 Arbeidsområder

Et arbeidsområde består av et vilkårlig antall faner, posisjonene deres i oppsettet og gjeldende mappeplassering. Arbeidsområder kan lagres og gjenopprettes, noe som gjør det raskt og enkelt å bytte fra ett oppsett til et annet.

Arbeidsområder

1.3 Visuell sammenligning

Funksjonen for visuell sammenligning sammenligner to mapper side ved side, og viser forskjellene visuelt. Filer eller mapper som mangler, er blå, filer som er ulike, er røde, og filer som er like, er ufarget. Se funksjonsside Visuell sammenligning for flere detaljer.

Visuell sammenligning

1.4 Filter

Hvis du vil skjule enkelte filer eller mapper fra visningen, kan filterverktøylinjen aktiveres. Ved å angi et enkelt filter som *.txt i inndatafeltet, skjules alle filer med filetternavnet .txt i visningen. For mer komplekse scenarier kan filtergrupper som består av flere filteruttrykk, opprettes og lagres i filterbehandleren.

Filter

1.5 Massenavneendring

Verktøyet for massenavneendring lar deg raskt og enkelt endre navn på flere filer, basert på fleksible navngivingsregler. Se funksjonssiden Massenavneendring for flere detaljer.

Massenavneendring

Standardfunksjoner (Windows Utforsker)

2.1 Miniatyrbilder og forhåndsvisning

Forhåndsvisningsfunksjonen viser det valgt bilde, HTML- eller tekstfil i forhåndsvisningsruten. Miniatyrbildevisningen er spesielt nyttig for fotosamlinger. Se funksjonssiden Miniatyrbilder og forhåndsvisning for detaljer.

Miniatyrbilder og forhåndsvisning

Snevre inn søket ved å angi flere kriterier, som størrelse, dato for siste endring og andre filegenskaper.

Søk

2.3 Detaljer-rute

Detaljer-ruten som vises ved bunnteksten i visningen, er en annen kontekstfølsom funksjon som ble introdusert i Windows Vista. Ved å velge en tekstfil, vises bare grunnleggende egenskaper som størrelse, dato og klokkeslett. Når en bildefil velges, vises bildestørrelse og datoen bildet er tatt. For en musikkfil vises artist, album, tittel og andre egenskaper som filen gjør tilgjengelig.

Detaljer-rute

2.4 Informasjonslinje

Informasjonsmeldinger vises ikke lenger i en dialog som blokkerer arbeidsflyten. I stedet vises meldingen på informasjonslinjen som vises øverst i visningen. Når du for eksempel søker etter filer i en mappe og indeksering er deaktivert for denne mappen, forklarer informasjonslinjen hvorfor søket tar lengre tid enn normalt.

Info Bar

2.5 Overskrift

For spesialmapper som Biblioteker og mapper i Kontrollpanel, vises en overskrift med ekstra informasjon øverst i visningen. Se skjermbildet i avsnittet Biblioteker nedenfor for å se et eksempel.

2.6 Støtte for biblioteker

Windows 7 introduced a new Libraries concept. A library is similar to a folder. It is basically a container which displays the files and folders of other folders. The Libraries folder contains four predefined default Libraries: Documents, Music, Pictures, and Videos. The Libraries folder can be searched and additional folders can be included.

Støtte for biblioteker