Filkryptering

Filkrypteringsfunksjonen lar deg lagre krypterte filer på serveren. Dette betyr at filene er beskyttet mot å bli vist eller brukt av uvedkommende. Teknisk sett krypteres filene ved hjelp av et brukerdefinert passord før de forlater datamaskinen. Når du laster ned filene, overføres først de krypterte filene til datamaskinen, for deretter å bli dekryptert ved hjelp av passordet.

Innføring i filkryptering

Filkryptering