Download

Preuzmi SmartFTP Klijent setup.

Preuzmite najnoviju verziju ili obnovite vašu sadašnju verziju SmartFTP klijenta. Vaše postavke i podaci biti će sačuvani.

Download SmartFTP 10.0.3050.0 (32-bit)
32-bit version for Windows 11, 10, Server 2022, 2019

Download SmartFTP 10.0.3121.0 (64-bit)
64-bit version for Windows 11, 10, Server 2022, 2019

Download SmartFTP 10.0.3038.0 (32-bit)
32-bit version for Windows 10 Version 1607, 1703, 1709, 1803, Server 2016

Download SmartFTP 10.0.3038.0 (64-bit)
64-bit version for Windows 10 Version 1607, 1703, 1709, 1803, Server 2016

Download SmartFTP 9.0.2860.0 (32-bit)
32-bit version for Windows 8.1, Server 2012 R2

Download SmartFTP 9.0.2860.0 (64-bit)
64-bit version for Windows 8.1, Server 2012 R2

Download SmartFTP 8.0.2359.10 (32-bit)
32-bit version for Windows 7, 8, Server 2008 R2, 2012

Download SmartFTP 8.0.2359.10 (64-bit)
64-bit version for Windows 7, 8, Server 2008 R2, 2012
All downloads