Download

Preuzmi SmartFTP Klijent setup.

Preuzmite najnoviju verziju ili obnovite vašu sadašnju verziju SmartFTP klijenta. Vaše postavke i podaci biti će sačuvani.

Download SmartFTP 9.0.2847.0 (32-bit)
32-bit version for Windows 10, 8.1, Server 2019, 2016, 2012 R2

Download SmartFTP 9.0.2847.0 (64-bit)
64-bit version for Windows 10, 8.1, Server 2019, 2016, 2012 R2

Download SmartFTP 8.0.2359.10 (32-bit)
32-bit version for Windows 7, 8, Server 2008 R2, 2012

Download SmartFTP 8.0.2359.10 (64-bit)
64-bit version for Windows 7, 8, Server 2008 R2, 2012
All downloads