Download

Preuzmi SmartFTP Klijent setup.

Preuzmite najnoviju verziju ili obnovite vašu sadašnju verziju SmartFTP klijenta. Vaše postavke i podaci biti će sačuvani.

Download SmartFTP 9.0.2609.0 (32-bit)
32-bit version for Windows 8.1, 2012 R2, 10, 2016

Download SmartFTP 9.0.2609.0 (64-bit)
64-bit version for Windows 8.1, 2012 R2, 10, 2016

Download SmartFTP 8.0.2357.20 (32-bit)
32-bit version for Windows 7, 2008 R2, 8, 2012

Download SmartFTP 8.0.2357.20 (64-bit)
64-bit version for Windows 7, 2008 R2, 8, 2012

Download SmartFTP 5.0.1364.0 (32-bit)
32-bit version for Windows XP, 2003, Vista, 2008

Download SmartFTP 5.0.1364.0 (64-bit)
64-bit version for Windows XP, 2003, Vista, 2008
All downloads