Pogled minijatura i Pregled

Pogled minijatura

Pogled minijatura prikazuje minijature svih slika u mapi. Minijature se stvaraju za lokalne i udaljene datoteke.

Pogledajte demonstraciju Pogleda minijatura

Pogled minijatura

Pregled

Pregled pokazuje slike, html i text datoteke s jednim klikom. Podrška za dodatne datoteke može se pronaći na Source Preview Handler.

Pregled