دانستنیهای پایه

  1. خانه
  2. Features
  3. Does SmartFTP resume file transfers?
ساخته شده
تغییر یافته

مقاله 89

Does SmartFTP resume file transfers?

SmartFTP automatically resumes interrupted file transfers. There is no user intervention necessary.

کلمات کلیدی
resume