دانستنیهای پایه

  1. خانه
  2. How To
  3. WebDAV configurations
ساخته شده
تغییر یافته

چاپ مقاله

مقاله 2667

WebDAV configurations

Provider Protocol Host Path Remarks
4shared HTTPS webdav.4shared.com /wa/ 15GB free 
ADrive HTTPS www.adrive.com /webDAV.php Premium only 
CloudMe HTTPS webdav.cloudme.com /<user>/xios/Documents/CloudMe 3GB free 
Otixo HTTPS dav.otixo.com / Bridge

کلمات کلیدی
webdav

مقالات مربوطه


What do you think about this topic? Send feedback!