دانلود

دانلود نرم افزار کارخواه SmartFTP

دانلود آخرین نسخه ی نرم افزار و یا به روز رسانی SmartFTP کنونی. تنظیمات و فایل های داده شما در هنگام به روز رسانی دست نخورده باقی می ماند.

دانلود SmartFTP 9.0.2847.0 (32-bit)
32-bit version for Windows 10, 8.1, Server 2019, 2016, 2012 R2

دانلود SmartFTP 9.0.2847.0 (64-bit)
64-bit version for Windows 10, 8.1, Server 2019, 2016, 2012 R2

دانلود SmartFTP 8.0.2359.10 (32-bit)
32-bit version for Windows 7, 8, Server 2008 R2, 2012

دانلود SmartFTP 8.0.2359.10 (64-bit)
64-bit version for Windows 7, 8, Server 2008 R2, 2012
همه در این هفته