دانلود

دانلود نرم افزار کارخواه SmartFTP

دانلود آخرین نسخه ی نرم افزار و یا به روز رسانی SmartFTP کنونی. تنظیمات و فایل های داده شما در هنگام به روز رسانی دست نخورده باقی می ماند.

دانلود SmartFTP 10.0.3050.0 (32-bit)
32-bit version for Windows 11, 10, Server 2022, 2019

دانلود SmartFTP 10.0.3118.0 (64-bit)
64-bit version for Windows 11, 10, Server 2022, 2019

دانلود SmartFTP 10.0.3038.0 (32-bit)
32-bit version for Windows 10 Version 1607, 1703, 1709, 1803, Server 2016

دانلود SmartFTP 10.0.3038.0 (64-bit)
64-bit version for Windows 10 Version 1607, 1703, 1709, 1803, Server 2016

دانلود SmartFTP 9.0.2860.0 (32-bit)
32-bit version for Windows 8.1, Server 2012 R2

دانلود SmartFTP 9.0.2860.0 (64-bit)
64-bit version for Windows 8.1, Server 2012 R2

دانلود SmartFTP 8.0.2359.10 (32-bit)
32-bit version for Windows 7, 8, Server 2008 R2, 2012

دانلود SmartFTP 8.0.2359.10 (64-bit)
64-bit version for Windows 7, 8, Server 2008 R2, 2012
همه در این هفته