Znalostní databáze

Domu » How To » How To edit remote files

Vytvořeno
Změněno

Vytisknout článek

Článek 90

How To edit remote files?

  1. Connect to the server
  2. In the Remote Browser (server window) right-click on the file you want to edit
  3. Select Edit from the context menu.

Klíčová slova
remote edit

Související články


What do you think about this topic? Send feedback!