Znalostní databáze

  1. Domu
  2. How To
  3. How To edit remote files
Vytvořeno
Změněno

Vytisknout článek

Článek 90

How To edit remote files?

  1. Connect to the server
  2. In the Remote Browser (server window) right-click on the file you want to edit
  3. Select Edit from the context menu.

Klíčová slova
remote edit

Související články


What do you think about this topic? Send feedback!