Znalostní databáze

  1. Domu
  2. Installation
  3. Error - Startmenu - Start
Vytvořeno
Změněno

Vytisknout článek

Článek 24

\Installer\{11C762F9-95EA-486A-A8E7-683A50C231C1}<br>\Icon_SmartFTP.exe is not a valid Win32 application.

In certain situations after an installation you will need to reboot the system before you can start SmartFTP over the start menu.

Klíčová slova

Související články


What do you think about this topic? Send feedback!