Znalostní databáze

Vytvořeno
Změněno

Vytisknout článek

Článek 180

Wine

Wine is currently not able to run SmartFTP. SmartFTP might work in a future version of Wine. We would like to hear of your success.

Klíčová slova
wine

Související články


What do you think about this topic? Send feedback!