Přehled knihovny FTP

Úvod

The SmartFTP FTP Library component (COM) provides file transfer functionality using the FTP and SFTP protocol. It offers a wide range of features, reliable and secure file transfers (SSH and TLS). The component takes advantage of the COM technology which makes it possible to use it in numerous environments such as Visual Basic, Visual C++, JavaScript/VBScript, VB.NET, C#.NET, Delphi, etc.

Ke stažení FTP Knihovna

Pokud hledáte SmartFTP, ftp klient, přejděte na stránky jeho stažení .

Funkce

Obecné

 • Odesílání, stahování s možností pokračování
 • Přejmenování, vytvoření a odstranění složek
 • Přesunutí/přejmenování a smazání souborů
 • IPv4 a IPv6
 • Mezinárodní doménová jména (IDN)
 • Rozšířená podpora NAT/UPnP/ICS/ICF
 • Podpora UTF8 / Unicode
 • Podpora SOCKS4, SOCKS4A, SOCKS5, HTTP Proxy
 • Podpora pro 64-bitové velikosti souboru (> 4 GB)
 • Omezení přenosových rychlostí (globální a pro spojení)
 • Záznam souborů
 • Vicejazyčná podpora
 • Šifrování souborů v reálném čase
 • Native Windows x64, x86 and arm64 support
 • FIPS 140-3, 140-2, 186-4 compliant
 • Compatible with Windows 11, 10, 8.1, Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2
 • Dokončit Dokumentace ve formě HTML nápovědy

FTP / FTPS

 • Server to Server (FXP) přenosy
 • Bezpečné přenosy (TLS)
 • Komprese (MODE Z)
 • Integrita přenosů (XCRC, XMD5, XSHA1)
 • Strojově čitelný přehled (MLSD)
 • FTP Parser (Unix, MLST, VMS, MVS, DOS, HP-UX, zOS)
 • Rozšířená podpora NAT/UPnP/ICS/ICF
 • Nastavení/získání času změny souboru (MDTM, MFMT, SITE UTIME)
 • Opakovač IP
 • Omezení místních portů
 • Nastavení atributů Unixu (SITE CHMOD Wrapper)

SFTP přes SSH

 • Verze SFTP protokolu: 1-6
 • Host Key algoritmy: RSA, DSA, ECDSA, Ed25519
 • Encryption Algorithms: aes128-ctr, aes256-cbc, aes192-cbc, aes128-cbc, 3des-cbc, aes128-gcm@openssh.com, aes256-gcm@openssh.com
 • Key Exchange: DH, DH group exchange (DHGEX), Elliptic Curve DH (ECDH), Curve25519
 • Ověřování: password, publickey, Kerberos v5 (GSSAPI/SSPI), Smart Card (PKCS#11), X.509 certificates, keyboard-interactive, SecurID, hostbased, none
 • Komprese: zlib, zlib@openssh.com, žádná
 • HMAC Algorithms: hmac-sha2-256, hmac-sha2-512, hmac-sha1
 • Výkon: Optimalizovaný assembler pro vykonání kritických algoritmů.
 • Součinnost: Testováno proti všem veřejně dostupným implementacím SFTP / SSH serverů. Automaticky využívá řešení pro chybné implementace.