Lisens og priser

Lisens

SmartFTP is available for a free 30-day evaluation. During this trial period, SmartFTP will operate as SmartFTP Enterprise Edition with no limitations. If you would like to continue using SmartFTP after your evaluation, a license for SmartFTP must be purchased. The term of the license is perpetual. Du finner flere detaljer i lisensavtalen.

Vedlikehold

Vedlikeholdsavtalen omfatter teknisk brukerstøtte og gratis små og store oppgraderinger i løpet av avtaletiden. Når vedlikeholdstiden er slutt, kan du enten fortsette å bruke den SmartFTP-versjonen du har installert, eller du kan fornye avtalen hvis du vil oppgradere til den seneste versjonen av SmartFTP. Merk at fornyelse av vedlikeholdsavtalen er valgfri, og at SmartFTP-lisensen er evigvarende.

The maintenance includes the following:

  • Upgrade Protection
    Free Minor (e.g. 8.0 to 8.1) and Major (e.g. 8.0 to 9.0) Upgrades.
  • Email Support

Pricing

Pris liste

Kontakt Salg hvis det du ser etter, ikke finnes i listen ovenfor.