Ръководства

Първи стъпки

Връзка

Трансфери

Сваляне
Качване

Разни

Schedule a Transfer of a Folder

Please note that the following tutorials were done with an older version. The user interface is slightly different compared to the latest version, but the concept remains the same.

Set Permissions (CHMOD)
Отдалечен редактиране
Monitor Folder
Thumbnail View Demonstration
Преименуване на автоматично
Визуално сравнение
Synchronized Navigation
Мултифункционална качване
Шифроване на файлове