FTP Библиотека Преглед

Въведение

The SmartFTP FTP Library ActiveX component (COM) provides file transfer functionality using the FTP and SFTP protocol. It offers a wide range of features, reliable and secure file transfers (SSH and TLS). The component takes advantage of the COM technology which makes it possible to use it in numerous environments such as Visual Basic, Visual C++, JavaScript/VBScript, VB.NET, C#.NET, Delphi, etc.

Download FTP Library

Ако търсите за SmartFTP, ftp клиент, моля отидете да си изтеглите страница.

Свойства

Общи

 • Качвате, изтеглите с възможност за подновяване
 • Преименуване, Създаване и Премахване на Папки
 • Преместване/Преименуване и Изтриване на Файл
 • IPv4 и IPv6
 • Международни имена на домейни (IDN)
 • Разширена NAT/UPnP/ICS/ICF Поддръжка
 • UTF8 / Unicode Поддръжка
 • SOCKS4, SOCKS4A, SOCKS5, HTTP Прокси Поддръжка
 • Поддръжка за размер на файла за 64-битови (> 4 ГБ)
 • Ограницение на Скоростта на Трансфер (Общо и за връзка)
 • Файл журнал (log)
 • Многоезикова Поддръжка
 • На полет шифроване Нов
 • Местни Windows x 64 (64-битов) поддръжка
 • FIPS 140-2, 186-4 съвместима
 • Compatible with Windows 7, 2008 (R2), 2012 (R2), 8, 8.1, 2016, 10
 • Приключен HTML Помощна доументация

FTP / FTPS

 • Трансфери на сървъра на сървър (FXP)
 • Secure Transfers (TLS)
 • Компресия (MODE Z)
 • Интегритет на трансфера (XCRC, XMD5, XSHA1)
 • Машинно четим списък /Machine Readable Listing (MLSD)/
 • FTP Parser (Unix, MLST, VMS, MVS, DOS, HP-UX, zOS)
 • Разширена NAT/UPnP/ICS/ICF Поддръжка
 • Комплект/получаване модифициран файл време (MDTM, MFMT, SITE UTIME)
 • IP Повторител
 • Ограничаване на Локалнине Портове
 • Промяна на Unix свойства (SITE CHMOD Wrapper)

SFTP чрез SSH

 • SFTP протокол версия: 1-6
 • Host Key Algorithms: RSA, ECDSA, Ed25519
 • Encryption Algorithms: aes128-ctr, aes256-cbc, aes192-cbc, aes128-cbc, 3des-cbc, arcfour, aes128-gcm@openssh.com, aes256-gcm@openssh.com
 • Key Exchange: DH, DH group exchange (DHGEX), Elliptic Curve DH (ECDH), Curve25519
 • Authentications: password, publickey, Kerberos v5 (GSSAPI/SSPI), Smart Card (PKCS#11), X.509 certificates, keyboard-interactive, SecurID, hostbased, none
 • Compression: zlib, zlib@openssh.com, none
 • HMAC Algorithms: hmac-sha2-256, hmac-sha2-512, hmac-sha1, hmac-md5
 • Performance: Optimized assembler for performance critical algorithms.
 • Interoperability: Tested against all public available SFTP/SSH server implementations. Automatically uses workarounds for faulty implementations.