SSH

SmartFTP изпълнява следните функции на протокола Secure Shell (SSH).

Свойства

Стандарт спазване сигурност

 • NIST FIPS 140-2
 • NIST FIPS 140-3
 • NIST FIPS 186-4
 • NIST Special Publication 800-131A

Повторен опит

Поддържат се следните методи за удостоверяване:
 • Парола
  Username/password and keyboard-interactive authentication. Also supports server password change requests.
 • Public Key
  Key file (PuTTY, VanDyke's SecureCRT, SSH.com, OpenSSH, PEM), X.509 certificates, Microsoft Windows certificates from a certificate store or a Smart Card (PKCS #11).
 • Kerberos v5 (GSSAPI/SSPI)
  Support for Microsoft Windows Kerberos (SSPI) and MIT Kerberos (GSSAPI) implementation.
 • Домакин на база
  Authentication with a host key file or a certificate.
 • RSA SecurID
  RSA SecurID two-factor authentication.

Програмката

 • AES CBC Mode (aes256-cbc, aes192-cbc, aes128-cbc) (RFC 4344)
 • AES CTR Mode (aes256-ctr, aes192-ctr, aes128-ctr) (RFC 4344)
 • AES GCM (aes128-gcm@openssh.com, aes256-gcm@openssh.com) (openssh)
 • Triple DES (3des-cbc) (for compatibility)

Компресии

Методи за обмен на ключове

Публичен ключ алгоритми

HMACs

Разширения